แม่และเด็ก

คู่มือคุณแม่มือใหม่ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กอารมณ์ดี EQ สูง?

เด็กที่มี EQ สูง มักจัดการกับความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว รวมถึงรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดีกว่า