บันเทิง

Electronic Dance Music (EDM) เสียงเพลงแห่งยุคดิจิทัล

Electronic Dance Music (EDM) ที่มากกว่าแสงสีในคอนเสิร์ตและเทศกาลเพลง แต่คือการต่อยอดของวัฒนธรรม ศิลปะรวมถึงเทคโนโลยี เรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาและอนาคตของ EDM กัน