ดูดวง

จัดห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ย สร้างพลังงานบวกและสมดุลในชีวิต

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์จากจีนโบราณ ใช้ในการจัดระเบียบพื้นที่ต่าง ๆ ให้สอดคล้องพลังงานที่ล้อมรอบ ห้องครัวเป็นส่วนสำคัญ การจัดโดยใช้หลักฮวงจุ้ยนำมาสู่ความรุ่งเรืองในชีวิตได้