กิน-เที่ยว

เที่ยวฤดูฝนสัมผัสธรรมชาติ ทุกการเดินทางต้องนึกถึงความปลอดภัย

การเตรียมตัวท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน มีหลายปัจจัยที่ต้องนึกถึง และตรวจสอบให้ดีเป็นหลัก เพื่อการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกบ่อยครั้ง