การเงินและการลงทุน

รู้หรือไม่? การเลือกประเภท “บัญชีเงินฝาก” มีประโยชน์กว่าที่คิด!

มาศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และความหมายของบัญชีเงินฝาก ที่เป็นมากกว่าการเก็บเงินกับธนาคาร ในการเลือกใช้ควรพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันในบทความนี้