การศึกษา

เร็วเกินไปหรือไม่? กับการเรียนพิเศษเพิ่มสำหรับเด็กช่วงประถม

เด็กประถมอยู่ในช่วงวัยที่สำคัญของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ การเรียนพิเศษจะช่วยส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะและความรู้ดังกล่าว แต่ก็ยังมีข้อเสียที่ควรพิจารณาร่วมด้วยเช่นกัน