การศึกษา

เร็วเกินไปหรือไม่? กับการเรียนพิเศษเพิ่มสำหรับเด็กช่วงประถม

เด็กประถมอยู่ในช่วงวัยที่สำคัญของการพัฒนาทั้ง ด้านร่างกาย คือมีพลังงานสูงและต้องการการเคลื่อนไหว เช่นการจับ ยืน วิ่ง ,ด้านจิตใจ เริ่มมีความสามารถในการแสดงความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ,ทักษะทางสังคม เริ่มเข้าใจกฎและมารยาทในการเล่น ,การเรียนรู้ อยากรู้อยากสำรวจโลกรอบตัว รวมถึงสามารถเรียนรู้และรับคำสั่งง่าย ๆ ได้

สำหรับพ่อแม่-ผู้ปกครองที่กำลังชั่งใจว่าจะให้เด็ก ๆ เรียนพิเศษดีหรือไม่? จะหนักเกินไปสำหรับพวกเขาหรือเปล่า? วันนี้เรามีข้อควรพิจารณามาช่วยประกอบการตัดสินใจ
การเรียนพิเศษสำหรับเด็กประถมเป็นขั้นตอนสนับสนุนการศึกษา ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะและความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา หรือทักษะทางสังคมและอารมณ์

ข้อดีของการเรียนพิเศษ

 • ปรับโปรแกรมการเรียน การเรียนพิเศษสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของเด็กแต่ละคนได้
 • ให้ความสนใจแบบหนึ่งต่อหนึ่ง สามารถส่งเสริมให้เด็กเข้าใจและจับจุดที่ต้องการเสริมได้ง่ายขึ้น
 • การสร้างแรงจูงใจ เด็กอาจรู้สึกสนุกและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น

วิธีการจัดการ

 • การวิเคราะห์ความต้องการ รู้จักความต้องการและความสนใจของเด็ก เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
 • เลือกครูพิเศษที่มีประสบการณ์ ควรหาครูที่มีประสบการณ์และเข้าใจวิธีการสอนเด็กประถม
 • ติดตามและประเมินผล การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลจะช่วยให้รับรู้ถึงความสำเร็จและด้านที่ต้องปรับปรุง
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน การเรียนพิเศษควรเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ที่บ้าน เพื่อให้เด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

แนวคิดและกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้

 • การเรียนรู้ผ่านเกม การนำเกมเข้ามาใช้ในการสอน สร้างความสนุกและเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนรู้
 • การสอนผ่านสื่อต่าง ๆ นำเรื่องราวหรือนิทานเข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและความคิดสร้างสรรค์
 • การเรียนรู้ผ่านทักษะชีวิต เช่น การปลูกพืช ทำอาหาร การจัดการเงิน ฯลฯ จะช่วยสร้างทักษะในชีวิตจริงได้

ข้อเสียหรือข้อจำกัดที่ควรพิจารณา

 • ค่าใช้จ่ายที่สูง การเรียนพิเศษมักมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งบางครอบครัวอาจจะไม่สะดวกในด้านนี้
 • การเน้นเกินไปในด้านวิชาการ ทำให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่สำคัญในชีวิตจริง เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคม
 • ความกดดันจากการแข่งขัน การเรียนพิเศษอาจเพิ่มความกดดันจากการแข่งขันในทางวิชาการ ที่จะสร้างความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพจิต
 • จำกัดเวลาสำหรับกิจกรรมอื่น เช่น อาจไปลดเวลาเล่นของเด็กหรือลดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
 • ความไม่เท่าเทียมในด้านการศึกษา ความสามารถและด้านทรัพยากร ระหว่างเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่างกัน
 • การเลือกครูที่ไม่เหมาะสม การเลือกครูหรือโค้ชที่ไม่มีประสบการณ์หรือความเข้าใจในการสอนเด็กประถม อาจส่งผลลบต่อการเรียนรู้ของเด็ก

สรุป

“การเรียนพิเศษ” ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนและเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กประถม แต่ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ รวมถึงให้ความสำคัญกับพัฒนาการในด้านที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแต่ละคน และลดข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Karintip

Karintip

About Author

You may also like

การศึกษา ความรู้รอบตัว

international school Bangkok ดียังไงทำไมผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงเลือกส่ง ลูก หลาน ไปเรียน

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตเมื่อมีความรู้จะทำให้มีทักษะในการทำงาน หรือใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เพราะสามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรที่จะต้องสนับสนุนและมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่าง international school Bangkok เป็นต้น