ผู้หญิง สุขภาพ

สาว ๆ ต้องอ่าน! สาเหตุ “โรคมะเร็งปากมดลูก” รู้ก่อนป้องกันได้!

สุขภาพผู้หญิงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ควรให้ความสำคัญ การดูแลและตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ในระยะต้น การทราบถึงสาเหตุยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคนี้ได้ ฉะนั้น มาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้น ในบทความต่อไปนี้!

สาเหตุ

 • ติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปากมดลูก
 • การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย หรือการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ
 • การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น โรคหนองในเทียม (Chlamydia)
 • ใช้ยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
 • ปัจจัยทางพันธุกรรม หากมีคนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก
 • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ที่ติดเชื้อ HIV

การตรวจ

 • การตรวจ Pap smear เป็นการตรวจวิเคราะห์เซลล์จากปากมดลูก โดยเก็บเซลล์แล้วส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
 • การตรวจ HPV DNA test เป็นการตรวจวิเคราะห์ DNA ของเชื้อ HPV จากตัวอย่างเซลล์ปากมดลูก
 • หากมีการพบเซลล์ผิดปกติจากการตรวจ Pap smear แพทย์อาจจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า colposcope ช่วยให้มองเห็นภาพขยายของผิวบริเวณปากมดลูก เพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติ
 • หากพบบริเวณที่มีเซลล์ผิดปกติ แพทย์อาจจะตัดเนื้อเล็กน้อยจากบริเวณนั้น แล้วส่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าเป็นมะเร็งหรือไม่
 • การตรวจด้วยการอัลตราซาวน์ ในกรณีที่แพทย์ต้องการดูภายในมดลูกหรือต้องการตรวจสอบขนาดและการกระจายของโรค

การรักษา

 • การผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกหรือมะเร็งออกหากยังไม่ได้กระจายมาก เป็นวิธีการที่พบเห็นบ่อยที่สุด
 • ใช้รังสีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง อาจใช้ร่วมกับการผ่าตัด
 • เคมีบำบัด มักใช้ร่วมกับการผ่าตัดหรือรังสีรักษา
 • รักษาโดยการใช้ยา เช่น คีโมเธอราปี
 • เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง
 • การปรึกษาสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว เนื่องจากโรคมะเร็งสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตและความรู้สึก

การป้องกัน

 • ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ควรเริ่มต้นในวัยรุ่นก่อนที่จะเริ่มมีการมีเพศสัมพันธ์
 • การตรวจเซลล์ปากมดลูก ซึ่งหากพบเซลล์ผิดปกติจะสามารถรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งได้ แนะนำให้ผู้หญิงอายุ 21 ปีขึ้นไปเริ่มตรวจ Pap smear ปีละครั้ง และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความถี่ในการตรวจครั้งต่อไป
 • ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเช็คความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุ์
 • การรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมทั้งการรับรู้ถึงความเสี่ยง จะช่วยให้สามารถเลือกวิธีการป้องกันที่เหมาะสม

สรุปสุดท้าย

ในอดีตนั้นโรคมะเร็งปากมดลูกอาจยากที่จะรักษา แต่ในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การตรวจคัดกรองและการป้องกันโรคกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญ การรู้และเข้าใจถึงสาเหตุ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้จะช่วยให้ผู้หญิงสามารถป้องกันและดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Karintip

Karintip

About Author

You may also like

ผู้หญิง

Lady Parking ที่จอดรถสำหรับผู้หญิง มีเพื่ออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร

เมื่อลองนึกถึงว่า วันหนึ่งผู้หญิงต้องขับรถไปคนเดียว แล้วจำเป็นต้องไปจอดในที่จอดรถที่ทั้งมืดและเปลี่ยว คงนึกออกได้ถึงความไม่ปลอดภัย ‘ที่จอดรถสำหรับผู้หญิง’ จึงได้ถูกสร้างขึ้น
สุขภาพ

5 โรคที่พบได้บ่อยในคนไทย คุณกำลังทำพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้อยู่หรือไม่?

สภาพแวดล้อม และรูปแบบการดำเนินชีวิตล้วนส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น มีหลายโรคร้ายที่พบบ่อยในคนไทย การทราบถึงสาเหตุของโรคสามารถนำมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีได้