แม่และเด็ก

คู่มือคุณแม่มือใหม่ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กอารมณ์ดี EQ สูง?

EQ หรือ Emotional Quotient คือ ความสามารถในการรับรู้ จัดการ และควบคุมความรู้สึกของตนเอง การเลี้ยงลูกให้มี EQ สูงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญ เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการฝึกฝนให้ลูกรับรู้และแสดงความรู้สึก โดยไม่ต้องต้องซ่อนหรือปกปิด

การรับรู้ความรู้สึก

มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นการสอนให้ลูกรับรู้ความรู้สึกว่า “เธอรู้สึกอย่างไร” เมื่อเจอสถานการณ์ต่าง ๆ

ข้อดี

 • เสริมสร้างความเข้าใจตนเอง เมื่อรู้จักและเข้าใจความรู้สึกของตนเอง จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
 • ปรับปรุงความสัมพันธ์ การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นทำให้เราสามารถแสดงความเห็นใจและตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
 • การจัดการกับความยากลำบาก ทำให้เราสามารถหาวิธีการจัดการกับความรู้สึก และพบทางออกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

วิธีการพัฒนาการรับรู้ความรู้สึก

ตระหนักและตั้งตัว

เมื่อรู้ว่ามีความรู้สึกบางอย่างขึ้น ให้หยุดสังเกตความรู้สึกนั้น

การเขียนไดอารี่

การเขียนความรู้สึกและเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้น ๆ สามารถช่วยให้รับรู้และคิดเกี่ยวกับความรู้สึกของเราได้ดียิ่งขึ้น

การฝึกสมาธิ

เป็นวิธีที่ดีในการทำให้เราตระหนักและรับรู้ความรู้สึกของตนเอง

ขอคำแนะนำ

สอบถามความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากผู้อื่นเกี่ยวกับการที่เราแสดงความรู้สึก จะทำให้เรารับรู้การแสดงความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น

การแสดงความรู้สึก

คือการนำความรู้สึกที่มีอยู่ในใจออกมาในรูปแบบของคำพูด การกระทำ หรือภาพที่แสดงถึงความรู้สึกนั้น ๆ

ประโยชน์ของการแสดงความรู้สึก

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี การแสดงความรู้สึกทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรามากขึ้น และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
 • การปลดปล่อยความรู้สึก ช่วยบรรเทาความเครียด
 • ตัดสินใจได้ดีขึ้น การรับรู้และแสดงความรู้สึกช่วยในการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้ถูกต้อง

วิธีการแสดงความรู้สึก

 • เริ่มประโยคด้วยคำว่า “ฉันรู้สึก…” เพื่อแสดงถึงความรู้สึกของตนเองโดยไม่ตัดสินผู้อื่น
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึก เพื่อสามารถบรรยายความรู้สึกได้ถูกต้อง
 • ก่อนที่จะแสดงความรู้สึก ให้สังเกตและเข้าใจความรู้สึกของตนเองก่อน
 • แสดงความรู้สึกในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่เมื่อกำลังรู้สึกโกรธหรือเครียด
 • เข้าใจว่าความรู้สึกมีค่า มีความสำคัญ และมีสิทธิ์ที่จะแสดงมันออกมา

สรุปเนื้อหา

การรับรู้และแสดงความรู้สึกเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ การเลี้ยงลูกให้มี EQ สูงต้องใช้เวลาและความอดทน แต่ผลที่ได้จะทำให้เด็กมีความสามารถในการจัดการกับความรู้สึก ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทั้งหมดนี้ ล้วนอาศัยความรักและความเข้าใจร่วมกันของครอบครัว

Kanyapat

Kanyapat

About Author

You may also like

ความรู้รอบตัว สุขภาพ แม่และเด็ก

การตรวจภูมิแพ้ในเด็กที่ผู้ปกครองควรทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเด็กๆ

ทุกวันนี้ปัญหาโรคภูมิแพ้ในเด็กเป้นอะไรที่พบมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นจึงทำให้คุณพ่อ คุณแม่ หลายๆ ท่านเป็นห่วงอย่างมาก เพราะภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการที่ร่างกายมีความไวต่อสารกระตุ้นบางอย่างมากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นการตรวจภูมิแพ้ในเด็กจึงเป็นอะไรที่สำคัญ และไม่ควรมองข้าม เพื่อร่างกายที่แข็งแรงของเด็กๆ